Ống Đong Chia Vạch Đế Lục Giác, Class B – DURAN®

Availability: In Stock
 • Đế lục giác rộng giúp ống đong tránh bị ngã.
 • Chân đế có cấu tạo 3 mấu, giúp vững chắc.
 • Độ dày thành đồng nhất bao toàn bộ thang đo.
 • Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C.
 • Độ chính xác đạt tiêu chuẩn DIN và ISO (class B).
 • Xuất xứ:DURAN – Đức

* Ứng dụng: pha loãng dung dịch; trộn các thành phần khác nhau theo tỷ lệ xác định.

Compare
 • Đế lục giác rộng giúp ống đong tránh bị ngã.
 • Chân đế có cấu tạo 3 mấu, giúp vững chắc.
 • Độ dày thành đồng nhất bao toàn bộ thang đo.
 • Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C.
 • Độ chính xác đạt tiêu chuẩn DIN và ISO (class B).
 • Xuất xứ:DURAN – Đức

* Ứng dụng: pha loãng dung dịch; trộn các thành phần khác nhau theo tỷ lệ xác định.

Thông tin đặt hàng:

ỐNG ĐONG CHIA VẠCH ĐẾ LỤC GIÁC, CLASS B – DURAN
Số Cat. Dung Tích
ml
Giới Hạn
Chính Xác
± ml
Vạch Chia
ml
h
mm
d
mm
Cái/Hộp
21 396 07 5 0.1 0.1 112 13 2
21 396 08 10 0.2 0.2 137 14 2
21 396 14 25 0.5 0.5 167 21 2
21 396 17 50 1 1 196 25 2
21 396 24 100 1 1 256 29 2
21 396 36 250 2 2 331 39 2
21 396 44 500 5 5 360 53 2
21 396 54 1 000 10 10 460 65 1
21 396 63 2 000 20 20 500 85 1

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ống Đong Chia Vạch Đế Lục Giác, Class B – DURAN®”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *