Ống nghiệm nhựa Atapca – Ý

Availability: In Stock

Xuất xứ: Aptaca-Ý

In polypropylene, non graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof. Ø16 x 100 mm. – RCF= 5,000 g. Autoclavable.

Compare

Xuất xứ: Aptaca-Ý

In polypropylene, non graduated, with screw cap which guarantees a perfect leakproof. Ø16 x 100 mm. – RCF= 5,000 g. Autoclavable.

Mã hàng Mô tả
10361/MO Không tiệt trùng
10361/MO/SG Tiệt trùng
10361/MO/SG/CS Tiệt trùng từng cái trên gói

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ống nghiệm nhựa Atapca – Ý”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *