Vôn Kế Xoay Chiều

Availability: In Stock
Thang đo 12V và 36V; nội trở >1000Ω/V. Độ chia nhỏ nhất 0,2V; Đầu ra dạng ổ cắm bằng đồng Ф4mm.
Compare

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vôn Kế Xoay Chiều”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *