TUÝP LY TÂM NHỰA Ý

Availability: In Stock

ng ly tâm nhựa Polypropylene, chia vạch với nắp vặn đảm bảo. Ø 30 x 115 mm – RCF= 5,000g. Khử trùng

Compare

Ống ly tâm nhựa Polypropylene, chia vạch với nắp vặn đảm bảo. Ø 30 x 115 mm – RCF= 5,000g. Khử trùng

Mã hàng Mô tả
10351   Ống ly tâm nhựa 50ml, Ø 30 x 115 mm, không tiệt trùng
10351/SG   Ống ly tâm nhựa 50ml, Ø 30 x 115 mm,tiệt trùng
10351/SG/CS   Ống ly tâm nhựa 50ml ,Ø 30 x 115 mm,tiệt trùng từng cái trong bọc

Ống ly tâm nhựa Polypropylene, chia vạch có chân đứng. Ø 30 x 115 mm. Khử trùng

Mã hàng Mô tả
20351   Ống ly tâm nhựa 50ml, có chân đứng, Ø 30 x 115 mm, không tiệt trùng
20351/SG   Ống ly tâm nhựa 50ml, có chân đứng, Ø 30 x 115 mm, tiệt trùng
20351/SG/CS   Ống ly tâm nhựa 50ml, có chân đứng, Ø 30 x 115 mm tiệt trùng từng cái trong bọc

Ống ly tâm Polypropylene, chia vạch với nắp vặn đảm bảo. Ø 17 x 120 mm – RCF= 5,000g. Khử trùng

Mã hàng Mô tả
10352  Ống ly tâm nhựa 15ml, Ø 17 x 120 mm, không tiệt trùng
10352/SG   Ống ly tâm nhựa 15ml, Ø 17 x 120 mm, tiệt trùng
10352/SG/CS   Ống ly tâm nhựa 15ml, Ø 17 x 120 mm, tiệt trùng từng cái trong bọc

There are no reviews yet.

Be the first to review “TUÝP LY TÂM NHỰA Ý”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *