Tủ hút khí độc bằng Composite

Availability: In Stock

Chức năng: Hút các hơi độc hại và bụi từ hoá chất thông qua đường ống và được lọc để thoát ra ngoài Được sản xuất để đáp ứng hầu hết các yêu cầu khắc khe trong phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu Xử lý nhanh gọn khí độc hại, bảo vệ môi trường khu vực làm việc và khu vực nhà máy Chống cháy nổ, ngăn chặn tràn đổ hoá chất, tính năng hỗ trợ cho việc thao tác trên tủ Đạt chứng nhận kiểm định và hiệu chuẩn

Compare

Chức năng: Hút các hơi độc hại và bụi từ hoá chất thông qua đường ống và được lọc để thoát ra ngoài Được sản xuất để đáp ứng hầu hết các yêu cầu khắc khe trong phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu Xử lý nhanh gọn khí độc hại, bảo vệ môi trường khu vực làm việc và khu vực nhà máy Chống cháy nổ, ngăn chặn tràn đổ hoá chất, tính năng hỗ trợ cho việc thao tác trên tủ Đạt chứng nhận kiểm định và hiệu chuẩn

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tủ hút khí độc bằng Composite”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *