Trống Nhỏ Nhựa

Availability: In Stock

Mặt trống bằng vật liệu đàn hồi tốt, đường kính 40 mm tang trống bằng nhựa tốt, màu sắc đẹp. Dùng giữ phách, giữ nhịp, tiết tấu, tổ chức trò chơi. Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành

Compare

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trống Nhỏ Nhựa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *