Tranh Sự Tiêu Hóa Thức Ăn

Availability: In Stock
Sự tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng, dạ dày, ruột non, ruột già
Tranh câm, kích th­ước (790×540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l­ượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
Compare

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tranh Sự Tiêu Hóa Thức Ăn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *