Thước nhôm 1m

Availability: In Stock
Thước dài 1m bằng nhôm có tay cầm ở giữa, chia vạch đến mm, cm và dm, vạch chia rõ ràng, không phai mờ.
Compare

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thước nhôm 1m”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *