Tháp Dinh Dưỡng Cân Đối

Availability: In Stock

Tranh câm, kích th­ước (540×790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l­ượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.

14 thẻ cài tranh, kích thước (30×80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

38 thẻ cài tranh, kích thước (50×50)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

Compare

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tháp Dinh Dưỡng Cân Đối”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *