Phễu Lắng Imhoff Có Chia Vạch – DURAN®

Availability: In Stock
 • Phễu lắng Imhoff.
 • Độ chia vạch khác nhau, xem bảng để biết thêm chi tiết.
 • Xuất xứ:DURAN – Đức
Compare
 • Phễu lắng Imhoff.
 • Độ chia vạch khác nhau, xem bảng để biết thêm chi tiết.
 • Xuất xứ:DURAN – Đức
 • Thông tin đặt hàng:
  PHỄU LẮNG IMHOFF CÓ CHIA VẠCH – DURAN
  Số Cat. Dung Tích
  ml
  d
  mm
  h
  mm
  Cái/Hộp
  21 401 54 1 000 120 470 max 10
  Bảng Chia Vạch
  Phạm Vi Vạch Chia
  ml
  Dung Sai +/-
  ml
  0 – 2 0.1 0.1
  2 – 10 0.5 0.5
  10 – 40 1 1
  40 – 100 2 2
  1 000 Vạch ngang 10

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phễu Lắng Imhoff Có Chia Vạch – DURAN®”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *