phenol – chai 1kg

Availability: In Stock

– Công thức hóa học: C₆H₅OH

– Khối lượng Mol: 94,11 g/mol

Compare

– Tiêu chuẩn: ACS; Reag. Ph.Eur

– Công thức hóa học: C₆H₅OH

– Khối lượng Mol: 94,11 g/mol

2. Thông tin tính chất vật lý:

– Nhiệt độ sôi: 181,8 °C (1013 hPa)

– Khối lượng riêng: 1,06 g/cm³ (20 °C)

– Nhiệt độ nóng chảy: 40,8 °C

– Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ thường

3. Thông số kỹ thuật:

– Độ tinh khiết: 99.0 – 100.5 %

There are no reviews yet.

Be the first to review “phenol – chai 1kg”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *