Thông tin tính chất vật lý

– Khối lượng riêng: 1.01 g/cm3 (20 °C)

– Giá trị pH: 4.0 (H₂O, 25 °C)

– Nhiệt độ bảo quản: +15°C to +25°C.

There are no reviews yet.

Be the first to review “PH4”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *