Ống nghiệm nắp vặn đen mark trắng PYREX

Availability: In Stock

Xuất xứ: Pyrex-Mỹ

* Dạng có nắp vặn màu đen, nắp chịu nhiệt cao đến 160oC, đặc biệt đệm trong nắp được làm bằng chất liệu đặt biệt chịu nhiệt cao và hơi nước khi hấp tiệt trùng.

* Khả năng chịu shock nhiệt và độ bền cơ học cao nhờ làm bằng thủy tinh borosilicate và độ dày đồng nhất.

* Có giấy C/Q đi kèm hoặc có thể lấy trực tiếp trên website của Pyrex dựa vào Cat.No và Lot No.

Compare

Xuất xứ: Pyrex-Mỹ

* Dạng có nắp vặn màu đen, nắp chịu nhiệt cao đến 160oC, đặc biệt đệm trong nắp được làm bằng chất liệu đặt biệt chịu nhiệt cao và hơi nước khi hấp tiệt trùng.

* Khả năng chịu shock nhiệt và độ bền cơ học cao nhờ làm bằng thủy tinh borosilicate và độ dày đồng nhất.

* Có giấy C/Q đi kèm hoặc có thể lấy trực tiếp trên website của Pyrex dựa vào Cat.No và Lot No.

Cat.No Ống nghiệm ɸxDài (mm) Dung tích (ml) Cái/Hộp Xuất xứ
9825-13 Ống nghiệm thủy tinh nắp vặn Pyrex 13x100mm 9.0ml 144 Pyrex-Mỹ
9825-16 Ống nghiệm thủy tinh nắp vặn Pyrex 16x100mm 11.0ml 144 Pyrex-Mỹ
9825-16X Ống nghiệm thủy tinh nắp vặn Pyrex 16x125mm 15.0ml 144 Pyrex-Mỹ
9825-16XX Ống nghiệm thủy tinh nắp vặn Pyrex 16x150mm 20.0ml 144 Pyrex-Mỹ
9825-20 Ống nghiệm thủy tinh nắp vặn Pyrex 20x125mm 25.0ml 96 Pyrex-Mỹ
9825-20X Ống nghiệm thủy tinh nắp vặn Pyrex 20x150mm 34.0ml 96 Pyrex-Mỹ
9825-22 Ống nghiệm thủy tinh nắp vặn Pyrex 22x175mm 50.0ml 48 Pyrex-Mỹ
9825-25 Ống nghiệm thủy tinh nắp vặn Pyrex 25x150mm 55.0ml 48 Pyrex-Mỹ
9825-25X Ống nghiệm thủy tinh nắp vặn Pyrex 25x200mm 70.0ml 48 Pyrex-Mỹ
9825-38 Ống nghiệm thủy tinh nắp vặn Pyrex 38x200mm 170.0ml 12 Pyrex-Mỹ

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ống nghiệm nắp vặn đen mark trắng PYREX”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *