THÔNG TIN SẢN PHẨM

– Ngoại quan: Tinh thể màu trắng
– Công thức hóa học: Lead Nitrate | Chì nitrat | Pb(NO3)2 | Chì Pb Nitrate | Lead Nitrat
– Tên thường gọi: Lead Nitrate | Chì nitrat | Pb(NO3)2 | Chì Pb Nitrate | Lead Nitrat

ỨNG DỤNG

– Lead Nitrate sử dụng trong ngành khai khoáng, tuyển quặng, y tế
– Chì nitrat Pb(NO3)2 sử dụng trong ngành nhuộm lên màu, da dày (thuộc nhuộm)
– Chì Pb Nitrate Lead Nitrat sử dụng làm thuốc thử, nguyên liệu sản xuất pháo hoa.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lead Nitrate”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *