L-arginine-merck-100g

Availability: In Stock

L-Arginine for biochemistry. Code: 1015421000. Sản phẩm có CTHH: C₆H₁₄N₄O₂ , được đóng gói trong chai nhựa 1 kg. Được sử dụng để nghiên cứu trong hóa sinh.

Compare
Tên sản phẩm:  L-Arginine for biochemistry 1 kg Merck
CTHH: C₆H₁₄N₄O₂
Code: 1015421000
Hãng – Xuất xứ: Merck – Đức
Hàm lượng:  98.5 – 101.0 %
Ứng dụng:  Được sử dụng để nghiên cứu trong hóa sinh
Tính chất:  – Nhiệt độ nóng chảy: 238 °C

– Giá trị pH: 11.4 (100 g/l, H₂O, 20 °C)

– Mật độ lớn: 640 kg/m3

– Độ tan: 148.7 g/l

Bảo quản:  Bảo quản từ  +5°C đến +30°C.
Quy cách:  Chai nhựa 1 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “L-arginine-merck-100g”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *