Khúc xạ kế đo độ ngọt

Availability: In Stock

Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO MASTER-100H dùng để đo các mẫu ở nhiệt độ cao như mứt, mứt và kẹo.
Phạm vi đo rộng
Có chức năng bù nhiệt độ tự động và chức năng chống nước.

Compare
1 Phạm vi đo
2 Độ Chính Xác
3 Độ Phân Giải
Độ Brix 0.5%

Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO MASTER-100H dùng để đo các mẫu ở nhiệt độ cao như mứt, mứt và kẹo.
Phạm vi đo rộng
Có chức năng bù nhiệt độ tự động và chức năng chống nước.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khúc xạ kế đo độ ngọt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *