Hoá chất Dichloromethane

Availability: In Stock

Diclomêtan hay mêtylen clorua là một hợp chất hóa học với công thức CH₂Cl₂. Đây là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi với mùi thơm nhẹ. Nó được sử dụng rộng rãi làm dung môi, vì là một trong những clocácbon ít độc nhất, và nó có thể trộn lẫn với hầu hết các dung môi hữu cơ.

Compare

Diclomêtan hay mêtylen clorua là một hợp chất hóa học với công thức CH₂Cl₂. Đây là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi với mùi thơm nhẹ. Nó được sử dụng rộng rãi làm dung môi, vì là một trong những clocácbon ít độc nhất, và nó có thể trộn lẫn với hầu hết các dung môi hữu cơ.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoá chất Dichloromethane”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *