Eke vuông (30x40x50)cm

Availability: In Stock

Bằng nhựa trong (30 x 40 x 50) cm , dày 0,3 cm, chia vạch đến mm, in số rõ ràng khó phai.

Compare

There are no reviews yet.

Be the first to review “Eke vuông (30x40x50)cm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *