Cốc thủy tinh thấp thành PYREX

Availability: In Stock

Xuất xứ: Pyrex-Mỹ

* Đặt biệt cốc thủy tinh chia độ kép  (2 dãy số: đọc xuôi trên xuống và đọc ngược dưới đáy lên), giúp đọc thể tích và xác định biến đổi thể tích dễ dàng khi thao tác.

* Khả năng chịu shock nhiệt và độ bền cơ học cao nhờ làm bằng thủy tinh borosilicate và độ dày đồng nhất.

Compare

Xuất xứ: Pyrex-Mỹ

* Đặt biệt cốc thủy tinh chia độ kép  (2 dãy số: đọc xuôi trên xuống và đọc ngược dưới đáy lên), giúp đọc thể tích và xác định biến đổi thể tích dễ dàng khi thao tác.

* Khả năng chịu shock nhiệt và độ bền cơ học cao nhờ làm bằng thủy tinh borosilicate và độ dày đồng nhất.

Cat.No Dung tích
(ml)
Chia vạch (ml) ФxCao Độ chia Cái/Hộp Xuất xứ
1000-10 Cốc thủy tinh thấp thành 10ml 25×32 12 Pyrex-Mỹ
1000-20 Cốc thủy tinh thấp thành 20ml 5-15 32×40 5 12 Pyrex-Mỹ
1000-30 Cốc thủy tinh thấp thành 30ml 5-25 35×53 10 12 Pyrex-Mỹ
1000-50 Cốc thủy tinh thấp thành 50ml 10-40 42×56 10 12 Pyrex-Mỹ
1000-100 Cốc thủy tinh thấp thành 100ml 20-80 50×72 10 12 Pyrex-Mỹ
1000-150 Cốc thủy tinh thấp thành 150ml 20-140 57×86 10 12 Pyrex-Mỹ
1000-250 Cốc thủy tinh thấp thành 250ml 25-200 68×90 25 12 Pyrex-Mỹ
1000-400 Cốc thủy tinh thấp thành 400ml 25-325 77×110 25 12 Pyrex-Mỹ
1000-600 Cốc thủy tinh thấp thành 600ml 50-500 90×124 50 6 Pyrex-Mỹ
1000-800 Cốc thủy tinh thấp thành 800ml 50-750 98×135 50 6 Pyrex-Mỹ
1000-1L Cốc thủy tinh thấp thành 1000ml 50-1000 108×158 50 6 Pyrex-Mỹ
1000-1 XL Cốc thủy tinh thấp thành 1500ml 200-1400 121×166 100 4 Pyrex-Mỹ
1000-2L Cốc thủy tinh thấp thành 2000ml 200-1800 131×193 100 4 Pyrex-Mỹ
1000-3L Cốc thủy tinh thấp thành 3000ml 250-2500 146×216 125 1 Pyrex-Mỹ
1000-4L Cốc thủy tinh thấp thành 4000ml 500-3500 160×250 250 1 Pyrex-Mỹ

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cốc thủy tinh thấp thành PYREX”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *