Burette Thẳng, Khóa Thủy Tinh Đầu Mài, Loại AS – DURAN®

Availability: In Stock
 • Burette thẳng, loại AS
 • Khóa thủy tinh, đầu mài.
 • Thời gian chảy: 30 giây
 • Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C.
 • Độ chính xác đạt tiêu chuẩn DIN.
 • Xuất xứ:DURAN – Đức

* Ứng dụng: chuẩn độ

Compare
 • Burette thẳng, loại AS
 • Khóa thủy tinh, đầu mài.
 • Thời gian chảy: 30 giây
 • Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C.
 • Độ chính xác đạt tiêu chuẩn DIN.
 • Xuất xứ:DURAN – Đức

* Ứng dụng: chuẩn độ

* Thông tin đặt hàng:

BURETT THẲNG, KHÓA THỦY TINH ĐẦU MÀI, LOẠI AS – DURAN
Số Cat. Dung Tích
ml
Giới Hạn
Chính Xác
± ml
Vạch Chia
ml
h
mm
Thời Gian
Chảy
s
Cái/Hộp
24 329 27 10 0.02 0.02 750 35 – 45 2
24 329 33 25 0.03 0.05 750 35 – 45 2
24 329 36 50 0.05 0.1 750 35 – 45 2

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Burette Thẳng, Khóa Thủy Tinh Đầu Mài, Loại AS – DURAN®”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *