Bộ Hình Lập Phương

Availability: In Stock

Gồm:

– 1 hình lập phư­ơng cạnh 200mm, có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập ph­ương (gắn đư­ợc trên bảng từ).

– 1 hình lập phư­ơng cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong suốt, bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thư­ớc bằng (100x100x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, ô vuông (10×10)mm có hai màu xanh, trắng;

– 12 hình lập phương cạnh 40mm (trong đó có 6 hình màu xanh côban, 6 hình màu trắng)

Compare

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ Hình Lập Phương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *