Bảng Phụ Bằng Nhựa

Availability: In Stock

Bằng nhựa, kích thước (700x900x0,5)mm, một mặt màu trắng in dòng kẻ li dùng để viết bút dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô vuông trắng dùng để viết phấn, có nẹp treo.

Compare

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bảng Phụ Bằng Nhựa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *