Ammonium sulfate

Availability: In Stock

Ammonium sulfate là một hợp chất hóa học vô cơ có công thức hóa học là (NH4)2SO4. Ammonium sulphate được dùng phổ biến trong phân bón, là thành phần đa lượng trong một số môi trường nuôi cấy mô thực vật.

Compare

Ammonium sulfate là một hợp chất hóa học vô cơ có công thức hóa học là (NH4)2SO4. Ammonium sulphate được dùng phổ biến trong phân bón, là thành phần đa lượng trong một số môi trường nuôi cấy mô thực vật.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ammonium sulfate”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *