Cloramin B NaC6H5NClSO2.2H20, Trung Quốc, 25kg/thùng

Theo dõi  |  So sánh  |  Lượt xem : 86  |  Ngày đăng : 31/07/2020
Liên hệ

Mô tả nhanh

Cloramin B là hóa chất có tính oxi hóa và sát khuẩn đa năng, dạng bột, khá dễ kiểm soát và an toàn do hàm lượng Clo hoạt tính khoảng ≥ 27%. Thường được sử dụng làm chất sát khuẩn trong quá trình xử lí nước.CTHH:NaC6H5NClSO2.2H20. Hàm lượng: 27%. Lot No: 20200406. Xuất xứ: Trung Quốc. Quy cách: 25kg/thùng.

ĐỐI TÁC
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/47/146975686533.gif
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/146975755218.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/14697575658.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/14697575781.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/146975759287.png
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/146975760490.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/146975762331.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/14697576367.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/14697576521.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/01/146975766551.jpg