Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: Công ty CP Hóa chất Thiết bị & Vật tư KHKT Nghệ An

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: Công ty CP Hóa chất Thiết bị & Vật tư KHKT Nghệ An

- Điện thoại: 0834888231

- Email: quedhvinh52@gmail.com

- Website: http://hoachatthietbi.nghean.vn/

- Thời gian làm việc: 7h-11h và 13h-17h

(Xem trên bản đồ)
ĐỐI TÁC
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/47/146975686533.gif
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/146975755218.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/14697575658.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/14697575781.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/146975759287.png
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/146975760490.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/146975762331.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/14697576367.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/14697576521.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/01/146975766551.jpg